แอดเวนเจอร์ แดช ซีรีส์

ในช่วงแรกของปี 2543 การแข่งขันแบบแอดเวนเจอร์เคยได้รับความนิยมและมีผู้เข้าร่วมแข่งขันจำนวนมาก แต่เนื่องด้วยการระบาดของโรคโควิด 19 ทำให้ผู้คนหันกลับมาเล่นกีฬากลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานเสือภูเขาหรือการวิ่งเทรล นับว่าเป็นช่วงเวลาที่ดีในการกลับมาจัดการแข่งขันแบบแอดเวนเจอร์อีกครั้ง ซึ่งโดยปกติแล้วการแข่งขันแบบแอดเวนเจอร์จะใช้เวลามากกว่า 6 ชั่วโมง ในขณะที่การแข่งขันแอดเวนเจอร์ แดช ของ BZE ได้ถูกออกแบบให้ใช้เวลาน้อยลง โดยใช้เวลาแข่งขันประมาณ 2.30 – 4 ชั่วโมง เพื่อไม่ให้ยากเกินไปสำหรับนักกีฬามือใหม่และยังได้สนุกสนานกับความท้าทาย ซึ่งเส้นทางการแข่งขันแอดเวนเจอร์ แดช นั้นประกอบไปด้วยการปั่นจักรยานเสือภูเขา การวิ่งเทรล และการข้ามสิ่งกีดขวาง

BZE

Adventure Dash

ปั่น วิ่ง ลุยยยย มันส์

* Required field

Have you ever participated in any Bike Zone Events and how many times? (คุณเคยเข้าร่วมการจัดงานของไบค์โซนไหม และเคยเข้าร่วมกี่ครั้ง?)*
Please verify that the provided information is correct before making a payment (กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน)*

* Required field

Have you ever participated in any Bike Zone Events and how many times? (คุณเคยเข้าร่วมการจัดงานของไบค์โซนไหม และเคยเข้าร่วมกี่ครั้ง?)*
Please verify that the provided information is correct before making a payment (กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน)*

* Required field

Have you ever participated in any Bike Zone Events and how many times? (คุณเคยเข้าร่วมการจัดงานของไบค์โซนไหม และเคยเข้าร่วมกี่ครั้ง?)*
Please verify that the provided information is correct before making a payment (กรุณาตรวจสอบข้อมูลส่วนตัวให้ถูกต้องก่อนทำการชำระเงิน)*