Tri-X กติกาและเงื่อนไขการแข่งขัน

กฎและข้อบังคับทั่วไปของนักกีฬา

 • นักกีฬาต้องสวมชุดว่ายน้ำ หรือชุดไตรกีฬา และต้องว่ายน้ำในช่องที่กำหนดเท่านั้น
 • นักกีฬาทุกท่านต้องสวมหมวกนิรภัยพร้อมรัดสายรัดคางให้แน่นหนา ก่อนนำรถจักรยานเข้าเส้นทางการแข่งขันและห้ามถอดหมวกนิรภัยออกจนกว่าจะนำรถจักรยานออกจากเส้นทางการแข่งขัน รวมถึงช่วงเวลาซ้อมด้วยเช่นกัน
 • ห้ามขี่จักรยานใกล้กันเกินกว่า 5 เมตร
 • อนุญาตให้ใช้แอร์โร่บาร์และรถจักรยานประเภท Time Trial ในการแข่งขัน
 • ผู้เข้าการแข่งขันที่อายุต่ำกว่า 20 ปี บริบูรณ์ ต้องได้รับอนุญาตจากผู้ปกครอง
 • ความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับผู้แข่งขันและจักรยาน ผู้แข่งขันและผู้ที่เกี่ยวข้องจะไม่สามารถเรียกค่าเสียหายใด ๆ จากผู้จัดการแข่งขันได้

ข้อควรปฏิบัติของผู้มีน้ำใจนักกีฬา

 • คำหยาบคาย หรือการกระทำใด ๆ ที่หยาบคายต่อเจ้าหน้าที่ภาคสนาม, ตำรวจ, อาสาสมัคร, ผู้เข้าชมการแข่งขันและเพื่อนนักกีฬาเป็นข้อห้ามอย่างเคร่งครัด
 • งดใช้เครื่องมือสื่อสารตลอดการอยู่ในเส้นทางแข่งขัน ร่วมถึงการฟังเพลงจากหูฟัง เครื่องเล่นเอ็มพี 3 และโทรศัพท์มือถือ

หมายเลขแข่งขัน

 • กำหนดให้นักกีฬาต้องติดหมายเลขไว้บริเวณด้านหลังตลอดการปั่นจักรยาน และบริเวณด้านหน้าตลอดการวิ่ง

การทิ้งอุปกรณ์สัมภาระ

 • ห้ามนักกีฬาทิ้งอุปกรณ์หรือขยะลงบนเส้นทางการแข่งขัน

กรณีเหตุฉุกเฉิน

 • ในกรณีที่นักกีฬาเกิดเหตุฉุกเฉินหรือประสบอุบัติเหตุขึ้นในการแข่งขัน กรุณาขอความช่วยเหลือจากนักกีฬาท่านอื่นให้ช่วยแจ้งขอความช่วยเหลือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทีมอาสาสมัครที่ใกล้ที่สุดในกรณีที่นักกีฬาพบเห็นเหตุฉุกเฉิน หรืออุบัติเหตุขึ้นในการแข่งขัน กรุณาแจ้งขอความช่วยเหลือกับพนักงานเจ้าหน้าที่ หรือทีมอาสาสมัครที่ใกล้ที่สุด

การขอออกจากการแข่งขัน

 • หากนักกีฬาประสงค์จะออกจากการแข่งขัน กรุณาไปแจ้งยังเจ้าหน้าที่หรือทีมอาสาสมัครที่ใกล้ที่สุดเพื่อทำการขอออกจากการแข่งขันเพื่อให้รายงานต่อทีมจัดการแข่งขัน หลังจากนั้นจะมีรถมารับนักกีฬากลับไปยังที่พักนักกีฬาบริเวณจุดสิ้นสุดการแข่งขัน

พื้นที่จำกัดสำหรับนักกีฬา

 • จุดอาหารและเครื่องดื่ม – จุดพยาบาล

ข้อกำหนดพื้นที่

 • นักกีฬาต้องใช้เส้นทางตามที่กำหนดและปฏิบัติตามกฎระเบียบการแข่งขันจากผู้จัด และข้อกำหนดของพื้นที่อย่างเคร่งครัด (ผู้นำขบวน เจ้าหน้าที่ตำรวจ ทีมพยาบาล และผู้ดูแลการแข่งขัน)

ความปลอดภัยและการปฏิบัติตามกฎจราจร

 • สิ่งสำคัญที่ต้องเรียนให้นักกีฬาทราบ เส้นทางการแข่งขันนี้ไม่ได้มีการปิดการจราจรแต่ทางผู้จัดได้รักษาความปลอดภัยระหว่างการแข่งขันโดยมีทีมงานเจ้าหน้าที่มอเตอร์ไซด์มาแชล2 คัน เจ้าหน้าที่ตำรวจและอปพรอีกกว่า 10 นาย เพื่อดูแลกลุ่มนักกีฬา ขบวนนักกีฬาแต่ละกลุ่มจะมีผู้เชี่ยวชาญการขับขี่จักรยานยนต์สำหรับดูแลการแข่งขันจักรยานโดยเฉพาะขับขี่อยู่ในด้านหน้า ช่วงกลาง และหลังกลุ่มนักกีฬา เจ้าหน้าที่ตำรวจจะดูแลความปลอดภัยในการข้ามแยกต่าง ๆ ที่มีความเสี่ยงสูง ในบางช่วงการแข่งขันอาจจะมีการรักษาความปลอดภัยของกลุ่มนักกีฬาทั้งหมดโดยจำกัดความเร็วในการแข่งขันจนกว่าจะมีการแจ้งให้แข่งขันต่อได้ ซึ่งนักกีฬาทุกท่านต้องปฏิบัติตามฝ่ายดูแลการแข่งขันอย่างเคร่งครัด นักกีฬาต้องปฏิบัติตามกฎหมายจราจรประเทศไทยโดยแข่งขันฝั่งซ้ายของถนนไม่มีการตัดโค้งข้ามฝั่งถนน แข่งขันอยู่ในฝั่งซ้ายของถนนตลอดการแข่งขัน และขอย้ำอีกครั้งว่าไม่มีการปิดการจราจรในการแข่งขันครั้งนี้ ขอให้นักกีฬาทุกท่านแข่งขันด้วยความระมัดระวังและไม่ประมาท

จุดบริการน้ำดื่ม

 • จุดบริการน้ำดื่มตั้งอยู่ที่จุดเปลี่ยนชนิดกีฬา (Transition area) และระหว่างเส้นทางวิ่ง

ระเบียบการติดตามนักกีฬาของทีมผู้จัดการหรือทีมเซอร์วิสในสนามแข่งขันฯ

 • ไม่อนุญาติให้ใช้รถทีมเซอร์วิสติดตามนักกีฬาในขณะแข่งขันฯ ถ้ามีรถทีมเซอร์วิสไม่ว่าจะเป็นรถประเภทใดก็ตามเข้าไปกระทำการใด ๆ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็ตามที่เป็นการรบกวน ทำการกีดขวางนักกีฬาขณะทำการแข่งขันฯ หรือ นักกีฬาและทีมของท่านทำผิดกฎต้องห้ามของผู้จัดงานจะถูกตัดสิทธิ์เพราะฝ่าฝืนกฎ และจะถูกเชิญออกจากการแข่งขันทันที ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้น ซึ่งการตัดสินใจของทีมผู้ควบคุมสนามแข่งขันและ/หรือของคณะกรรมการผู้จัดการแข่งขันฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด)
 • นักกีฬาที่ทำผิดกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันของผู้จัดงานข้อใดข้อหนึ่งที่กล่าวมาข้างต้นทั้งหมด จะถูกตัดสิทธิ์เพราะฝ่าฝืนกฎ และจะถูกเชิญออกจากการแข่งขันทันที ไม่มีข้อยกเว้นใด ๆ ทั้งสิ้นเช่นกัน

การแสดงความไม่เห็นชอบต่อนักกีฬาผู้กระทำความผิดต่อการแข่งขัน

 • ผู้เข้าแข่งขัน/นักกีฬาทุกท่านมีสิทธิ์ที่จะแสดงความไม่เห็นชอบ หรือทำการประท้วงนักกีฬาผู้ที่กระทำความผิดต่อกรรมการของการแข่งขัน ทั้งนี้ ในการประท้วงจะไม่มีการวางเงิน แต่ผู้ที่ทำการประท้วงจะต้องมีหลักฐานชี้แจงของผู้กระทำผิดต่อคณะกรรมการ เช่น ภาพถ่าย ภาพเคลื่อนไหว (คลิปวีดีโอ) ที่สามารถอ้างอิงหรือเอาผิดผู้กระทำผิดได้ ซึ่งจะต้องทำการประท้วงภายในงานและภายในเวลาที่กำหนดไว้เท่านั้น

วิธีการประท้วง

 • ผู้ที่ต้องการทำการประท้วงจะต้องนำหลักฐานที่แสดงถึงความเป็นเจ้าของของหลักฐานชิ้นนั้นไปแสดงต่อมอเตอร์ไซด์มาแชล, คณะกรรมการ, เจ้าหน้าที่ผู้ที่เกี่ยวข้อง หรือเจ้าของงาน ภายในเวลา 10:00 น. ของวันงาน
 • ทางผู้จัดงานจะไม่รับพิจารณาการประท้วง หากเรื่องประท้วงเกี่ยวข้อง หรือมีระบุไว้ในกติกาและเงื่อนไขการแข่งขันเรียบร้อยแล้ว
 • ในกรณีที่มีการประท้วง ทางผู้จัดงานจะไม่รับพิจารณาหลักฐานที่ไม่ได้มาจากตัวผู้เข้าแข่งขันโดยตรง หรือผู้เข้าแข่งขันไม่ได้เป็นเจ้าของหลักฐานชิ้นนั้น เช่น ภาพถ่ายที่ถ่ายโดยญาติของตนเอง ผู้ติดตาม หรือหัวหน้าทีม เพราะทางผู้จัดงานถือว่าผู้เข้าแข่งขันจะเป็นผู้สัมผัสและเห็นเหตุการณ์ที่ไม่พึงประสงค์ด้วยตัวเองระหว่างนักกีฬากับนักกีฬา ซึ่งบุคคลภายนอกถือว่าไม่เกี่ยวข้องกับการแข่งขัน
 • หลังจากเวลา 10:00 น. ของวันงาน ทางผู้จัดงานจะไม่รับผิดชอบ หากมีผู้เข้าแข่งขัน/นักกีฬา หรือญาติของนักกีฬา หรือเรียกว่า ผู้ที่เกี่ยวข้อง แสดงความคิดเห็นหรือทำการประท้วงโดยใช้โซเชียล มีเดียต่าง ๆ เช่น เฟสบุ๊ค, thaimtb.com, pantip.com, ไลน์, วอทแอพ, อินสตาแกรม, ทวิตเตอร์ และอื่น ๆ ที่ถือว่าเป็นหนึ่งในโซเชียล มีเดีย ทำให้เกิดกระแสในทางลบและก่อให้เกิดความเสียหายต่อนักกีฬาและผู้จัดงาน ทางผู้จัดงานขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญาโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า